Politikker for miljø og arbejdsmiljø


Miljøpolitik


Medarbejdere i BMI Danmark søger at udføre deres arbejde med mindst mulig påvirkning af miljøet.
BMI Danmark arbejder for:

  • at involvere medarbejdere i miljøspørgsmål
  • åbent at imødekomme krav og henvendelser fra kunder og myndigheder
  • kun at udvikle og markedsføre produkter og ydelser som er miljømæssigt vurderet
  • at forbedre ressourceforbrug og reducere emissioner og affald
  • at afdække, forebygge og imødekomme risici
  • at informere kunder og myndigheder om miljøarbejdet

Arbejdsmiljøpolitik


BMI Danmark vigtigste ressource er medarbejderne.

Medarbejdere i BMI Danmark opfører sig sikkerhedsmæssigt korrekt ved udførelse af deres arbejde. Alle medarbejdere arbejder for at skabe:

  • et godt og sikkert arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk
  • et motiverende arbejdsklima
  • et miljø for konstante forbedringer af arbejdsmiljøforholdene
  • respekt om initiativer og imødekommenhed overfor forslag til forbedringer

Alle medarbejdere tager ansvar for egen sikkerhed og medvirker også til kollegers sikre arbejdsmiljø og gode arbejdsbetingelser.